AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

Armstrong’un Vizyonu - Misyonu - Değerleri

 
Vizyon - Misyon - Değerler
Bizim vizyon, misyon ve değerlerimiz Armstrong’da yaptığımız her şeyde rol oynamaktadır.
Verdiğimiz kararlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerle olan etkileşimimiz, diğer departmanlarla çalışma şeklimiz... tümü vizyon, misyon ve değerlerimizle şekillenmektedir.
 
Vizyon: Sözlerimizi tutuyoruz
Armstrong’un verdiği sözleri tutan bir şirket olmasını amaçlıyoruz. Müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş arkadaşlarımıza ve topluluğumuza olan sözlerimizi tuttuğumuzu ifade etmektedir.
Armstrong’un bu vizyonu tarihimiz boyunca tutarlı olmuştur. 1864’ten buyana tıbbi mantarlar yaptığımızda ve her biirisini “A” ile işaretlediğimizde Armstrong ismi kalite, yenilik ve güvenilirlikle özdeşleşmişti. “Alıcı önce güvenebilmeli” kaliteye olan bağlılığımızı özetlemektedir.
 
Misyon: daha basit, daha hızlı, daha iyi... hepsi birlikte

Şirket olarak - daha basit, daha hızlı, daha iyi... hepsi birlikte - misyonumuza ulaşmamızda, stratejimizin belirgin bir parçası Süreç İyileştirmesidir. Bu verimliliğimizin gelişmesine ve hem iç hem de dış müşterilerimiz için daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

Armstrong’da kullanılan bazı süreç iyileştirme teknikleri şunlardır:
  • Arka Bahçenin Temizlenmesi (Back-Yard Clean-up) iç meselelere yoğunlaşan ve 30 günden kısa sürede çözen basitleştirilmiş bir yaklaşımdır.
  • Trailblazing Trailblazing kilit iş fırsatlarını ve zorluklarını analiz etmek ve geliştirmek üzere tasarlanmış bir süreçtir.
  • Six Sigma bir süreçteki “kusur” sayısını azaltmak üzere geliştirilmiş bir süreç iyileştirme metodolojisidir.
 
Değerler: Saygı, güvenilirlik, çeşitlilik ve hizmet
Bu değerler, üzerine Armstrong’un geleceğini inşa ettiğimiz sağlam temellerdir. Beklentimiz, bütün kişisel davranışların ve iş kararlarının bu değerlerle uyumlu olmasıdır:
  • Saygı: İnsanlarla olan büütün ilişkilerde bireylerin onuruna ve doğuştan var olan haklarına saygı duymak.
  • Güvenilirlik: Yüksek ahlaki ve erik standartların sürdürülmesi ve her türlü ilişkide dürüstlüğün, güvenilirliğin, samimiyetin yansıtılması.
  • Çeşitlilik: Herkesin düşüncelerine ve fikirlerine nezaket gösterilmesi.
  • Hizmet: işle ilişkili bütün gruplara - müşteriler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler, komşular, hükümet ve genel kamu - adil ve menfaatler açısından dengeli hizmet edilmesi.

Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara