AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

Kayıt ve Şartlar

 
Armstrong World Industries, Inc. ("Armstrong") web sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki kayıt ve şartları okuyunuz. Bu siteye erişerek ve kullanarak, bu sözleşmeyi (“Sözleşme”) okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmenin içerdiği kayıt ve şartlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış oluyorsunuz.
 
Armstrong her hangi bir zamanda bu kayıt ve şartları değiştirebilir. Web sitesini devam eden kullanımınız kullandığınız zaman itibariyle belirtilen kayıt ve şartların kabulünü teşkil eder. Web sitesini kullanmaya başlamadan önce, bağlı olduğunuz yürürlükteki kayıt ve şartları belirlemek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir.
 
Gizlilik
Armstrong bu web sitesinin kullanıcıları ile ilgili bilgi toplar. Söz konusu toplanan bilgiler Armstrong.com’un Çevrim için Gizlilik Politikası uyarınca yönetilir.
 
Kayıt Yükümlülükleri
Bu web sitesinin belirli yerlerine erişebilmek için Kişisel Profil oluşturarak Armstrong’a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra sizden bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz istenecektir. Kayıt sürecinde veya yetkili Armstrong kadrosu tarafından talep edilen bir form veya elektronik posta vasıtasıyla kişisel bilgilerinizin verilmesi istendiğinde doğru bilgiler vermeyi kabul ve taahhüt etmeniz gerekir. Ayrıca, verilen her türlü verinin doğruluğunun sürdürülmesini de kabul ve taahhüt etmeniz gerekir. Armstrong Kişisel Profil hesabınızı iptal etme ve bu web sitesi tarafından verilen servislerin tümünü veya bir bölümünü kullanmanızı askıya alma hakkını saklı tutar.
 
Kurumsal Kimlik ve Ticari markalar
Web sitesinde kullanılan veya atıfta bulunulan tescilli ve/veya tescilsiz bütün ticari markalar ve/veya hizmet markaları, aksi belirtilmedikçe, Armstrong World Industries, Inc. ve/veya iştiraklerinin mülkiyetindedir. Armstron’un önceden yazılı izni alınmadıkça, söz konusu markalar kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya değiştirilemez. Armstrong’un ticari markalarının herhangi bir diğer web sitesinde kullanılması yasaktır.
 
Telif hakkı
Bu web sitesindeki bütün materyallerin telif hakları aksi açıkça belirtilmediği sürece.
© 2000 Armstrong World Industries, Inc’e aittir. Bütün hakları mahfuzdur.
 
Patent marka içerik ve benzeri ticari haklar
Bu web sitesinin içerdiği metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraflar, video, grafikler veya diğer malzemeler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan içeriğin, sponsor tanıtımlarındaki veya size sunulan diğer bilgilerin içeriğinin (“İçerik”) telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve kanunlarla korunduğunu kabul etmeniz ve onaylamanız gerekir.
 
Armstrong kişisel kullanımınız için web sitesinin bölümlerini elektronik olarak kopyalamanıza veya yazıcıdaan çıktı almanıza izin vermektedir. Ancak, Armstrong söz konusu materyallerin telif haklarını elinde bulundurur. Söz konusu İçeriği yalnızca işbu Sözleşmede açıkça yetki verilen şekilde kullanmanıza izin verildiğini ve Armstrong’un önceden yazılı izni alınmadıkça kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını veya türevlerinin oluşturulamayacağını anlamış ve kabul etmiş olmanız gerekmektedir.
 
Bağlantılar
Armstrong, bağlantıları önceden onaylamadıkça ticari markalarının veya bir başka web sitesinden veya web sitesine “bağlantı” olarak kullanılmalarını yasaklamıştır.
 
Garantilerden Feragat
Armstrong, bu web sitesinin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya kesintiye uğramayacağını, güncel, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez, ne de Armstrong bu web sitesinin kullanılması sonucunda elde edilecek olan sonuçlar veya web sitesinden elde edilen bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliği konusunda garanti vermez. İŞBU WEB SİTESİ KULLANILARAK İNDİRİLEN VEYA DİĞER ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ İÇERİĞİN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZİN GÖREBİLECEĞİ HER TÜRLÜ HASARDAN VEYA BİLGİSAYARINIZA İNDİRME NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK VERİ KAYIPLARINDAN SADECE SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU ANLADIĞINIZ VE KABUL ETTİĞİMİZ VARSAYILIR.
 
AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, ARMSTRONG BU SİTE İÇERİĞİNİ “OLDUĞU GİBİ” VE AÇIK VE ZIMNİ YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ EN GENİŞ KAPSAMDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. BUNA TİCARETE ELVERİŞLİLİK, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİLDİR. ARMSTRONG VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇ BİR KOŞULDA, HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN BU SİTENİN KULLANILMASINDAN VEYA SİTE İÇERİĞİNİN KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (KAR KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA BİLGİ KAYBINDAN MEYDANA GELEN HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN), ARMSTRONG’A SÖZ KONUSU HASAR OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKLARDIR.
 
NOT: YARGILAMA YETKİSİ OLAN BAZI MERCİLER, BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA, VEYA ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDA HARİÇ TUTULAN HUSUSLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
 
Sorumlulukların Sınırlandırılması
ARMSTRONG BU WEB SİTESİNE DOĞRU BİLGİLERİN KONULMASI İÇİN MAKUL GAYRET SARF EDER, BUNA RAĞMEN, ARMSTRONG’UN BU SİTENİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN VEYA WEB SİTESİ İÇERİĞİNDEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA İHMALDEN KAYNAKLANAN HİÇ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN, TALEBİ OLUŞTURAN SORUMLULUĞUN ESASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK VE ARMSTRONG’A SÖZ KONUSU KAYIP VE HASARLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLADIĞINIZ VE KABUL ETTİĞİNİZ VARSAYILIR. BUNA İHMAL VEYA AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİLDİR.
 
NOT: YARGILAMA YETKİSİ OLAN BAZI MERCİLER ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDA HARİÇ TUTULAN HUSUSLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
 
Tazminat
Armstrong’u, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, iştiraklerini, distribütörlerini ve lisans sahiplerini işbu Sözleşmeden veya bu web sitesinin veya söz konusu site ile ilgili herhangi bir ürün veya hizmetin kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak maruz kalınan her türlü iddia, tazminat talebi, dava, veya kanuni kovuşturmadan doğan yargılama, kayıp, kusur, zarar, soromluluk, maliyet ve harcamalara karşı giderleri kendinize ait olmak üzere savunmayı ve beri kılmayı kabul ettiğiniz varsayılır.
 
Yöneten Kanun
İşbu Sözleşme ve Armstrong’la aranızdaki ilişki, yasalardaki ihtilaflı hükümlere bakılmaksızın, Pennsylvania Eyaleti kanunlarına göre yönetilir ve tefsir edilir. İşbu Sözleşmeden veya bu web sitesinin ya da web sitesinin içerdiği materyallerin kullanılmasından kaynaklanan veya sözleşme ile ilgili ihtilaflar ve tazminat talepleri Pennsylvania mahkemeleri tarafından çözülecektir. Aksine hükmü bulunan yasa veya mevzuatta bakılmaksızın, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşme ile ilgili tazminat talepleri veya dava sebebi ile ilgili olarak, söz konusu tazminat talebi veya dava sebebinin ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içerisinden dava açılması gerekir, aksi takdirde zamanaşımına uğrar.
 
Feragat/Bölünebilirlik
Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşmenin şartlarından herhangi birisinin ihlali veya sözleşmeden doğan herhangi bir hakkından ferahgat etmesi müteakip ihlal veya haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisi yargılama yetkisine haiz bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunduğu takdirde, söz konusu hüküm Sözleşmeden ayrılacak ve Sözleşmenin geri kalanı yürürlükte kalmaya ve geçerliliğini sürdürmeye devam edecektir.
 
Hakların mahfuz olması
Burada açıkça verilmemiş olan bütün haklar mahfuzdur.
 

 


Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara