AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

Performansa göre Seçim - Daha Fazla Bilgi Almak İçin: Akustik devam ediliyor

 
Binalar ve asma tavanlarla ilgili olarak genel olarak “akustik performans” üzerinde konuşma eğiliminde olsak da, ifade ettiğimizi ve özellikle de “sesin emilmesi”, “sesin azaltılması” veya “sesin zayıflatılmasına atıfta bulunduğumuzda daha detaylı olarak tanımlamamız gerekmektedir.
 
 Sesin Emilmesi
  Sesin Emilmesi (aw veya Alphaw) kapalı bir alanın zemin, duvar ve tavan kaplamalarının, odanın içinde yansıyan ses miktarının emilmesine katkıda bulunduğu bir süreçtir. Eğer oda küçükse ve her yansımada büyük miktarda ses emiliyorsa, sonuçta ortam sessizleşir ve yankılanma süresi kısalır. Tersine olarak, eğer oda geniş bir hacme sahipse ve her yansımada az miktarda ses emiliyorsa oda daha ‘gürültülü’ olur ve yankılanma süresi uzun olur. Ses emici malzemeler dolayısıyla odanın veya kapalı mekanın işitsel ortamını etkiler.
 
 Sesin Azaltılması
  Sesin Azaltılması öte yanda, ses enerjisinin bitişik mekanlarda ortak bina elementlerinden geçerken/iletilirken azalması ile ele alınır. Sesin azaltılması sesi ileten elementin kütlesi ve kalınlığından ve içinde veya çevresindeki ek yerlerinde çatlak veya boşluklar olup olmadığından etkilenir. Elementler ne kadar ağırsa (kalınsa) iletilen ses miktarı o kadar düşük olur ve ses azaltma kapasitesi o kadar iyi olur. Ancak, eğer önemli boşluklar veya çatlaklar olduğu takdirde sesin iletimi artar ve potansiyel ses azaltımı ciddi şekilde düşer. Asma tavanlar bu konuda istisnadır, ve ses azaltımı ses kaynağının konumuna bağlı olarak birbirinden tamamen farklı iki yöntemle ölçülür. Ses Azaltımı Endeksi (R veya Rw) sesin tavandan dikey olarak bir kez geçtiğindeki ölçümlemesidir, örneğin, ses kaynağı tavanın üzerindeki boşlukta olduğunda.
 
 Sesin Zayıflatılması
  Sesin Zayıflatılması (Dnc veya Dncw), ses kaynağı bitişik bir alanda bulunduğunda ve tavandan yatay olarak iki kez ortak tavan boşluğundan geçtiğindeki ölçümlemedir.
 
Bu ölçümlemelerin arasındaki farkın anlaşılması son derece önemlidir, zira her birisi aynı tavan tipi için test edilmiş farklı test değerleri ile sonuçlanır.
 
Başarılı bir işitsel ortamın ana ölçümlemelerinden birisi optimum Yankılanma Süresinin elde edilmesidir. Bu, azalan sesin odada nasıl devam ettiğini dair bir ölçüdür ve bize odanın akustiğinin ne kadar ‘canlı’ veya ‘sönük’ olduğunu ve yüksek veya alçak ses seviyelerinin nasıl duyulduğunu ifade eder. Sesin ne kadar emildiği ile ilgilidir. Odalarda, boyutlarına ve öncelikle konuşma veya müzik yayını için tasarlanıp tasarlanmadığına bağlı olarak optimum yankılanma süresi olacaktır.
 
Örneğin, konuşmanın yankılanma süresi çok uzun olmamalıdır (0.8 saniye iyi bir üst sınırdır), aksi takdirde birbirini izleyen konuşma sesleri üstüste çakışacağından anlaşılma kayıpları ortaya çıkar. Ancak yankılanma süresi çok kısa olduğunda (< 0.4 saniye) ortam odadan belirgin bir güçlendirme olmadığından çok cansız görünebilir ve bu da özellikle sınıflarda veya toplantı odalarında olduğu gibi belirli bir mesafedeki dinleyicilere hitap edilen konuşmalarda oldukça güçlük yaratır. Günde 5 veya 6 saat cansız ortamlarda ders veren öğretmenlerde yorgunluk, boğaz ağrısı ve bilinç kaybı gibi sonuçlar ortaya çıkar.
Müzik etkinlikleri uzun yankılanma sürelerinden ve sonucunda ortaya çıkan birbirini izleyen notaların harmanlanması ve tonların bütünlüğünden faydalanır. Ancak, yankılanma süresi çok uzun olduğunda algılanan ses netliğini kaybeder ve ‘anlaşılmaz’ hale gelir, ve çok kısa olduğunda ses çok “kuru” olacaktır ve icracılar çok uzak gibi duracak ve ses “sıcaklığını” ve ‘sarma’ hissini kaybedecektir.
 
Dolayısıyla, uygulama ne olursa olsun, herhangi bir alanda yankılanma süresi optimize edilmelidir ve ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Gerekmedikçe sesin çok fazla emilmesi gerektiğinde çok az emilmesi kadar kabul edilemezdir!
Tavsiye edilen Armstrong çözümlerini görmek için buraya tıklayınız
 
Daha fazlası için:
Akustik performansla ilgili daha fazla şey öğrenmek için burayı klikleyin
Geri dönerek bir başka performansa göre ürün seçimi yapın
Seçilen çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için klikleyin
Belirli ürünlerin akustik performansları ile ilgili bilgi almak için öge bazında arama yapın
Akustik raporları indirmek için test raporu sayfasına gidin
 

Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara