AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

Sözlük | Yangın

   
Genel “Yangın” tanımları ile ilgili liste:
   
Akustik
Kenar Detayları | Montaj | Sistemler
Yangın
Diğer Tanımlar
Yangın Reaksiyonu - Yüzeye Yayılan Alevler ve Yangının Yayılması gibi yanabilirliği değerlendiren belirlenmiş laboratuar prosedürlerini kullanan test edilmiş malzemelerin sınıflandırılması.
 
Yangına karşı Direnç - Ya tek başına ya da diğer bariyerlerle birlikte yatay yalıtım bariyeri olarak işlev gören tavan özelliği.
 
  Yanmazlık - Belirli bir test yöntemi ile tanımlanmış yanabilirlik tanımı. Bu gereksinimleri karşılamayan ürünler “yanabilir” olarak tanımlanmaktadır.
   
  Yapısal Yangın Koruma - Yangının oluşturduğu yüksek sıcaklığa karşı çelik kirişlere veya çelik kafes kirişlere yalıtım sağlayan test edilmiş tavan sistemlerin kullanılması.
   
  Yangına Karşı Yapısal Direnç  - Kendi direnci yetersiz olan döşemeye ilave dayanıklılık sağlamak üzere test edilmiş tavan sisteminin kullanılması.
   
Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara