AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

Sözlük | Kenar Detayları | Montaj Sistemleri

   
Genel tanımlar için aşağıdaki ilgi alanlardan seçim yapınız:
   
Akustik
Kenar Detayları | Montaj | Sistemler
Yangın
Diğer Tanımlar
Backcut - Gizli sitemlerde yivli kenarın zıt tarafındaki kesik bölüm.
 
Bandraster - Tavan modülünün doğrusal, kare veya dikdörtgen alanlar oluşturabilmesinde kullanılan standarttan daha geniş, açık taşıyıcı sistemidir. Bandraster aynı zamanda bölme duvar sistemlerinin de modüler olarak yerleştirilmesin de kullanılır.
   
  Board -   24mm genişliğinde görülebilir taşıyıcı ile kullanılan ve sonucunda düz tavan düzlemi oluşturan kenar detayı.
   
  Tali Taşıyıcı - Farklı modül ölçülerine göre ana taşıyıcıya bağlanan ara profillerdir.
   
  Yarık  - Tavan plakasının kenarında Taşıyıcı elemanını konuşlandıran veya gizleyen yiv.
   
  Ana Taşıyıcı - Taşıyıcı sistemin anatavandan asılan esas elemanıdır.
   
  MicroLook - 15mm genişliğinde görünen taşıyıcı ile kullanılan ve estetik bir tavan oluşturan yivli plaka kenar detayıdır.
   
  Köşebent (Çevre/Duvar Profili) - tavanı tamamlamak üzere, asma tavan çevresine kurulan, düz dik açı şekilli veya ‘Z’ tipi (basamaklı) duvar köşebent profilleridir.
   
  SL2 - Tavan boşluğuna hızlı ve kolay erişim sağlayan, yarı gizli plaka kenar detayıdır.
   
  Tegular - 24mm genişliğinde görülebilir taşıyıcı ile birlikte kullanılan ve açık tavan düzlemi oluşturan yivli plaka kenarı.
   Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara