AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

Sözlük | Akustik

   
Genel “Akustik” tanımları ile ilgili liste:
 
Akustik
Kenar Detayları | Montaj |
Sistemler
Yangın
Diğer Tanımlar
A - ağırlıklı Desibel değeri – dB(A) Ağırlıklı ses ölçüm birimi kulağın normal olarak duyabileceği ses seviyesinin üzerinde ölçülmüş, yaklaşık ses basınç düzeyinin belirlenmiş değeridir ve bu sese karşı olan reaksiyonla da bağlantılıdır.
 
Tavan Ses Azaltım Sınıfı, CAC – Sürekli bir asma tavana sahip bitişik odalar arasındaki ses yalıtımının laboratuvar ortamında ölçülen değerlerin tek bir rakam olarak derecesidir. Bu değer ASTM E 413-87’ye göre ASTM 1414-91 3.bant üzerinden 125-4000 Hz. Frekans aralığında ölçülmüştür.
 
  Frekans -  Ses kaynaşından oluşan, ses basınç dalgalarının bir saniyedeki Hertz (Hz) cinsinden oluşma sıklığı.
   
  Hertz (Hz) - Frekans ölçümleme birimi. Saniye başına bir döngü bir Hetrz’dir.
   
  Gürültü Azaltma Katsayısı, NRC - Rastgele ses emilme katsayısı için tek rakamlı tanımlayıcı. ASTM 423 90a’da tanımlanan, 0.05’in en yakın katının, merkez frekansları 250, 500, 1000 ve 2000 Hz olan dört adet üçte bir oktav bandında ölçümlenen ses emilme katsayılarının aritmetik ortalaması (noise reduction coefficient).
   
  Yankılanma -  Sesin, ses kaynağı kesildikten sonra yüzeylerden (duvarlar, tavan, zemin, vs) süren yansımasına bağlı olarak kapalı alanda devam etmesi. Yankılanma kapalı alanda ses seviyesinin ve kalitesinin belirlenmesinde önemlidir.
   
  Yankılanma Süresi - Orjinal şiddetinden (60 dB), milyonda bir azalarak bir yüzeyden yansıyan sesin kaynağına geri dönmesi esnasında kapalı bir mekanda, ses kaynağı kesildikten gereken saniye cinsinden süre. Yankılanma süresi frekansa bağlıdır ve normal olarak oktav veya üçte bir oktav bantlarında ölçümlenir.
   
  Sesin Emilmesi - Ses enerjisinin bir malzemeden geçerken veya çarptığında ısıya (sürtünme ile) dönüşmesi veya hava boşluğunun çınlamasına (rezonas) sebep olması.
   
  Sesin Zayıflaması -  Ortak tavanı paylaşan odalar arasında sesin iletilmesi ve hareketleri için kullanılan bir terim.
   
  Ses İzolasyonu - Aralarında bariyer bulunan iki alanda hava ile yayılan sesin tecrit edilmesini tanımlayan genel ifade.
   
  Ses İletim Sınıfı, STC - Havadan yayılan ses iletiminin laboratuarda ölçülen kaybının tek rakamlı derecelendirmesi. 125-4000 Hz frekans aralığında ASTM E 90-90’a uygun olarak elde edilen ses iletim kayıplarının ölçülen değerlerini kullanan ASTM E 413-87’e uygun olarak hesaplanmaktadır. (sound transmıtıon class).
   
  Ağırlıklı Ses Emilme Katsayısı, alpha w - EN ISO 11654’e uygun olarak, rasgele ses emilme katsayıları için tek rakamlı derecelendirme. Bu yöntemle EN ISO 20354’e göre ölçülen değerler 250, 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’deki oktav bantlarına dönüştürülmekte ve grafik olarak çizilmektedir. Standart referans eğrisi daha sonra en uygun sonuç elde edilinceye kadar ölçülen değerlere doğru kaydırılır. Alpha aw’nin türetilen değeri 0.00 ile 1.00 arasında değiştirmekte ancak yalnızca 0.05’in katları olarak ifade edilir, örneğin aw=0.65.
   
  Ağırlıklı Ses Azalma Endeksi, Rw - Havadan yayılan sesin azalma endeksinin laboratuar ölçümlerinin tek rakamlı derecelendirmesidir. Derecelendirme, 100-3150 Hz üçüncü oktav bandı frekans aralığında EN 20140-3’e uygun olarak yapılan ölçümlemelerden EN ISO 717-1’e göre belirlenmektedir.
   
  Ağırlıklı Ses Yalıtım Değeri, Dncw - Üzerinde plenum bulunan asma tavanın bitişik olan odadan odaya havadan yayılan ses izolasyonunun laboratuar ölçümlemelerinin tek rakamlı derecelendirmesidir. Derecelendirme 100-3150 Hz üçüncü oktav bandı frekans aralığında EN 20140-3’e uygun olarak yapılan ölçümlemelerden EN ISO 717-1’e göre belirlenmektedir.
   
   

Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara