AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

 

 
İlkeler ve girişimcilik Sürdürülebilir Ürünler ve Tasarım Ödüllerimiz ve Sertifikalarımız
Geri dönüşüm programı Son Kullanıcı konforu Değerlendirme Çalışmaları


Armstrong ürünlerin de hammaddelerin seçilmesi ve kullanılmasında özen gösterir ve bütün ürünlerin emniyet, çevre ve kalite standartlarına uygun olmasını temin etmeyi taahhüt eder.
Su yönetimi...
 
HAM MADDE
Tavanlarımızda kullanılan ham maddeler yenilenebilir niteliktedir ve doğada bol miktarda bulunmaktadır - biyolojik olarak çözünebilen
Taşyünü (ürünlerimizde kullanılan yün 97/69/EC 1997 sayılı AT direktifinde tanımlanan “muafiyet” sınıflandırmasını karşılamaktadır), perlit, doğal nişasta, ger dönüşümlü kağıt, geri dönüşümlü plaka ve kil. Hiç bir tavan ürünümüz asbest içermemektedir.
 
 
GERI DÖNÜŞÜM IÇERIĞI
 
GERİ DÖNÜŞÜM LÜ İÇE RİK
ISO 14021’YE GÖRE HESAP LANMIŞT IR
 ARMSTRONG
 YELPAZESI
  ISO 14021
  GERI DÖNÜŞÜMLÜ İÇERIK
  Ocak 08' -
Ocak 09'
 
 TAŞYÜNÜ    
 Sahara  
 
%54' e kadar
   
 Sabbia  
 Sahara dB  
 Colortone Dune   Ultima  
 
%60' e kadar
   
 Ultima Vector  
 Ultima OP  
 Ultima dB   Perla  
   
%61' e kadar
   
 Perla OP  
 Perla dB   Optima  
70% Cirrus  
63% Bioguard Acoustic  
%54' e kadar
 Bioguard Plain   Plain  
54% Fine Fissured  
47% Ultima Canopy  
%68' e kadar
 Optima Canopy  
     
 METAL    
 Orcal  
%25' e kadar
     
 TAŞIYICI SISTEM    
 Trulok  
%30' e kadar
 
  HAM MADDE
  GERI DÖNÜŞÜM IÇERIĞI
  ÜRÜNLER
  Taşyünü Tavanlar
  Metal Tavanlar
  Taşiyici Sistemler
  ÜRETIMDEN MONTAJA KADAR ATIĞIMIZIN TASARLANMASI
  Armstrong Çözümleri
  Binanin
 
 
   
 
   
 
   
   
 
Tavan plakalarımızın önemli bir bölümü, cüruf mineral yün, geri dönüşümlü kağıt ve geri dönüşümlü tavan plakası (hem üretim sürecinde hem de yakında tüketim sonrası tesise iade edilen asma tavanlar) da dahil olmak üzere geri dönüşümlü ham madde kullanılarak imal edilmektedir. Bu geri dönüşen içerik şimdi bütün Armstrong’un yayınlanmış literatüründe ENI SO14021: 2001’e uygun olarak belirtilmektedir.
 
ÜRÜNLER
TAŞYÜNÜ TAVANLAR
%70’e kadar Geri dönüşümlü İçeriğin yüksek yüzdesi.
Yüksek ışık yansıması ve akustik performans.
10 Yıl Garanti.
Düşen nakliye maliyetleri ve egzos salınımı için Çoklu Üretim Noktaları.
Su yönetimi…
 
 
METAL TAVANLAR
%25 Geri dönüşümlü İçerik.
İyi organize edilmiş 3'lü katılımlı geri dönüştürme programı.
10 Yıl Garanti.
Yüksek ışık yansıması ve akustik performans.
Daha iyi dayanıklılık için temizlenebilirlik.
Düşen nakliye maliyetleri ve egzos salınımı için Çoklu Üretim Noktaları.
Atık minimizasyonu ve performans optimizasyonu için tasarım esnekliği.
Su yönetimi…
 
TAŞIYICI SİSTEMLER
Bütün Armstrong taşıyıcı sistemleri %30 oranında geri dönüşümlü içerik ihtiva etmektedir, bu
  endüstrideki tüketici sonrası içeriğin en yüksek yüzdesini oluşturur (%23).
Ekstra Sağlamlık ve Rijitlik için dikişli gövde.
Geri dönüştürülebilir.
Ekstra Sağlamlık ve Rijitlik için Patentli Peakform Oluk Şekli.
D üşen nakliye maliyetleri ve egzos salınımı için Çoklu Üretim Noktaları.
Su yönetimi…
 
ÜRETIMDEN MONTAJA KADAR ATIĞIMIZIN TASARLANMASI
ARMSTRONG ÇÖZÜMLERİ
Armstrong’ta biz uzman mühendisliği ve yenilikçi ürün tasarımı vasıtasıyla, işleve veya performansa zarar vermeksizin, atığı düşürmeye yardımcı olan ürünleri ve sistemleri piyasaya sürmeye devam etmekteyiz.
 
Canopy ürünleri – ‘noktasal tavanlar’
Canopy çözümleri yelpazemiz akustik konfor, yüksek ışık yansıması ve termal dilimler ile bütünleşme gibi teknik faydaların yanında yüksek tasarımı harmanlar. Bu kanopilerin pek çoğunun kurulması ve sökülmesi gayet kolaydır, ve bu da kolaylıkla yeniden konumlandırma ve yeniden kullanıma olanak sağlar.
Armstrong kanopi yelpazesi Ultima Canopy’ler ve Orcal (metal) Canopy’lerden oluşur, bunların her ikisi de eğik ve düzdür, özel olarak tasarlanan bağlantı takımları yanında çok sayıda şekil ve ebattan oluşan yeni Optima Canopy yelpazemiz yanında sunulur.
Biz ayrıca ön tasarımlı ebatlara imal edilen ve fabrikamızdaki bütün gerekli bileşenler ile paketlenen bir Aksiyom Canopy yelpazesi de geliştirmiş bulunmaktayız. Bu hiçbir atık malzeme veya bileşen olmaksızın kolay yerinde kurulum temin eder.
Tasarım Çözümleri
Armstrong özel ürünler üretmek için fikirlerimizi ve tasarımlarımızı geliştirmekte sizinle çalışma yeterliliğine sahip bulunmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel bulunan tavan sistemleri tasarlamak ve imal etmek için en son teknolojiyi kullanmak suretiyle, bu yerinde etkin tasarım ve daha az atık sonucunu ortaya çıkarır. Bu tasarımlar sürekli bir tavan düzlemine duyulurken ana tavana hava akışı veya diğer işlevsel ve teknik nitelikler temin etmek gibi unsurları birleştirebilir.
 
Trulok taşıyıcı sistemleri
Hammaddelerin atık minimizasyonumuz ayrıca yenilikçi ürün tasarımımızı genişletir. Trulok taşıyıcı sistemlerimi düşük kalınlık teknolojisi uzmanlığımızdan geniş kapsamlı bir şekilde yararlanmaktadır. Aynı zamanda ürün dayanıklılığını ve kullanım kolaylığını arttırırken, malzeme tasarrufu yapmamızı sağlayan döner bir metal «dikiş» sistemi ve benzersiz sistemleri kullanmaktayız.
 
Axiom Profilleri ve Kenar Çözü
Çevre kesimleri için duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için standart tavanlarımız ve taşıyıcı sistemlerimizi bütünleştiren çok sayıda profiller temin eder.
 
BİNANIN
Bir ofisinde termal çevreyi kontrol etmek için, havalandırma ve ısıtmaya güvenmek yerine odanın içindeki sıcaklığı kontrol etmek için betonun termal kütlesini kullanabiliriz. Bunları güçlendirme ihtiyacı olmadan, kullanılmakta olan elektrik miktarı önemli bir biçimde düşürülür, ve bu da binanın enerji gereksinimlerini azaltır.
Termal dilimin etkili bir biçimde çalışmasını sağlamak için, mümkün olduğu kadar çok beton gösterilmesi önemlidir. Canopy’ler gibi çözümler bunu mümkün kılmaktadır, ve ayrıca akustik ve görsel konforu da geliştirmektedir.
   
 Üste geri dön

Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara