AKUSTİK TAVANLAR | Türkiye

 

 
İlkeler ve girişimcilik Sürdürülebilir Ürünler ve Tasarım Ödüllerimiz ve Sertifikalarımız
Geri dönüşüm programı Son Kullanıcı konforu Değerlendirme Çalışmaları
 
ÜRETIM AKREDITASYONU
ISO 14001
OHSAS
ÜRÜN SERTIFIKASYON, AKREDITASYON
BRE (UK)
FDES (FR)
10 yil Garanti
PROJE AKREDITASYONU
Su yönetimi...
 
ÜRETIM AKREDITASYONU
Armstrong’un kurumsal politikası; kapsamlı bir güvenlik politikası başlatarak ve çevre koşullarında sürdürerek, süregiden çevresel sorumlulukları ilerletme tahhüdünü içermektedir. Ürünlerimizi yalnızca çevre dostu olarak üretmiyoruz aynı zamanda etkin geri dönüşüm yöntemleri kullanarak kirliliği önlüyoruz ve atık miktarını da azaltıyoruz. Su yönetimi...
 
ISO 14001
Avrupa’daki tüm plaka ve taşıyıcı fabrikalarımız, çevresel yönetmelik açısından ISO 14001’e göre akredite edilmiştir.
Armstrong’un Avrupa’da plaka üretimi yapan bütün tesisleri, ürün kalitesi ve zaman boyunca tutarlılık konusundaki taahhüdümüzün bir parçası olarak kalite güvencesi açısından ISO9001:2000’e göre akredite edilmiştir.
 
OHSAS
OHSAS: binanın Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim sistemine yani 'OHSAS 18001:1999’e sahip olduğunun harici bir acente tarafından onaylandığının ve dolayısı ile ISO 18001 standartlarını karşıladığını gösteren bir sertifika olarak açıklanır. Avrupa’da bulunan tesislerimizden, bazıları çoktan, diğerleri 2009 sonuna kadar bu onaya sahip olacaklardır.
 
 
   
 
 
ÜRÜN SERTIFIKASYON, AKREDITASYON
BRE (UK)
Dünyanın en önemli asma tavan sistemleri üreticisi olarak bizler, işlemlerimizin çevre üzerindeki etkisinin şeffaf olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Bağımsız ve evrensel bir ölçüm sistemi olmadan iddialı olmak kolaydır fakat kanıtlanması zordur. BRE ISO 14041 standardına uygun bulunan ve Çevreci Profiller temin eden, son kullanıcıların ve imalatçıların seçilen ürünlerin çevreci performansını değerlendirmelerine olanak veren, bir şema oluşturmuştur.
2004 Yılından başlamak üzere Birleşik Krallık tavan ve taşıyıcı imalat tesislerimizi ve ürünlerimizin profilini oluşturmak için BRE kullandık.
BRE bir ürünün hammaddeleri ve imalat işlemlerine dayanan bir «Ecopoint» (ekolojik puan) kullanarak bu etkiyi değerlendirir. Daha sonra bunlar iklim değişikliği, mineral özümseme, ozon tabakasının delinmesi ve atık üretimi dahil olmak üzere önemli ölçütlere göre ölçülür. Bizim derecemiz BRE’nin 0.22 genelleştirilmiş norm değerinden bile çok daha düşük bir çevresel etki gösteren 0.16 Ecopoint’tir (1m2 600x600 mm tavan paneli ve Trulok taşıyıcı baz alınarak).
Bunun sonucunda «Şartnameye Yeşil Kılavuz» asma tavanlar için bir standart olmuş ve bu mümkün olan en iyi derece olan bir «A» derecesiyle kademelendirilmiştir.
BRE’nin profil sistemi bundan sonra Avrupa ve uluslararası standartların ihtiyaçlarını yansıtacak şekilce ilerleme göstermiştir. Şu anda inşaat ürünlerinin etkilerini analiz etmek için geliştirilen yeni çıkacak bir standart olan ISO 21930 standardına uygun bulunmaktadır.
Bu nedenle, 2007 yılı boyunca biz BRE’nin yeni metodolojisini kullanmak suretiyle Çevreci
Profilimizi güncelledik ve 0.16 olan Eko puan derecemizi yaklaşık olarak %40 oranında gerileterek 0.10 Eko puana düşmesinden dolayı oldukça gururlanmaktayız. Bu durum işlemlerimiz ve hammaddelerin seçimi konusundaki devam eden odaklanmamızı yansıtmaktadır.
 
FDES (FR)
Avrupa Birliği ile ürün profilleri için standart bir yöntem üzerinde anlaşmaya varıncaya kadar, ürünlerin çevresel etkilerini daha iyi anlamak üzere pek çok yaklaşım olacaktır. Fransa’da kullanılan ve Avrupa yaklaşımını yansıttması beklenen bir yaklaşım FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire) tarafından geliştirilmiştir. Bu prosedür vasıtasıyla oluşturulan bilgiler HQE (Haute Qualité Environnementale) proje akreditasyon yaklaşımında kullanılmaktadır. Armstrong Mineral ve Metal panellerde FDES metodolojisine paralel ürün profilleri geliştirmektedir. More… Contact us
 
10 YIL GARANTİ
Ürünlerimizin pek çoğu temizlenebilir özelliktedir ve hijyenik plakalar anti mantar ilacı işlemine tabi tutulmuştur. Hiçbir %95 RH ürünümüzde sarkma oluşmaz, bu da %95 RH ürünlerinin tümüne 10 yıl garanti vermemizin sebebidir. Ürünlerimizin dayanıklılığı daha az hasar, daha az değiştirme ihtiyacı ve sonuç olarak çevre üzerinde daha az etkiyi ifade etmektedir.
 
PROJE AKREDITASYONU
Armstrong mimarların ve tasarımcıların ürün kararlarını, çevreci etki alanında yarar sağlamasına olanak sağlayacak şekilde oluşturacakları proje akreditasyon şemalarını aktif olarak desteklemektedir.
Fransa
Fransa’daki the HQE (Haute Qualité Environnementale) proje geliştirme şeması ile ilgili olarak da artan çevresel konular farkındalığına sahip bulunmaktadır ve sonuç olarak Armstrong, halihazırda bu sistem ile paralel olarak Pontarlier tesisimizde «çevreci etki alanını» ölçmekle ilgilenmektedir.
Birleşik Krallık
2004 yılından başlamak üzere Birleşik Krallık tavan ve taşıyıcı imalat tesislerimizi ve ürünlerimizin profilini oluşturmak için BRE kullandık. BRE bir ürünün hammaddeleri ve imalat işlemlerine dayanan bi «Ecopoint» (ekolojik puan) kullanarak bu etkiyi değerlendirir. Daha sonra bunlar iklim değişikliği, mineral özümseme, ozon tabakasının delinmesi ve atık üretimi dahil olmak üzere önemli ölçütlere göre ölçülür. Bu nedenle, 2007 yılı boyunca biz BRE’nin yeni metodolojisini kullanmak suretiyle Çevreci Profilimizi güncelledik ve 0.16 olan Eko puan derecemizi yaklaşık olarak %40 oranında gerileterek 0.10 Eko puana düşmesinden dolayı oldukça gururlanmaktayız. Bu durum işlemlerimiz ve hammaddelerin seçimi konusundaki devam eden odaklanmamızı yansıtmaktadır.
   
 Üste geri dön

Ürünler

Ana Başlıklar

Kaynaklar ve Şartnameler

Ara